Hope despite Opposition – 10/04/2020 – Pastor Dan Flynn